No.5110模特大美媚京私房性感薄透连体内衣秀完美身材极致诱惑写真[62P]_大美媚京_秀人网

No.5110模特大美媚京私房性感薄透连体内衣秀完美身材极致诱惑写真[62P]_大美媚京_秀人网

女人甲疽肉突,煎汤洗之,并同雄黄、硫黄、乳香、没药掺之。 《西京杂记》云∶汉高祖得始皇方镜,广四尺,高五尺,表里有明,照之则影倒见,以手捧心,可见肠胃五脏;人疾病照之,则知病之所在;女子有邪心,则胆张心动。

水二盏,煎分温服。忽呕清水,含咽即平。

 一切血痛活血补血,当归、阿胶、川芎、甘草;凉血,生地黄;破血,桃仁、红花、苏木、茜根、延胡索、郁李仁;止血,发灰,棕灰。【主治】心腹痛,疰忤鬼气邪秽之属,并就泉空腹饮之。

喘嗽有血,鸡子清,五更调服。热嗽痰涌如泉,过,醋糊丸服。

其水浓者,秤之重于他水。新汲水一升,淘汁,和蜜服。

精顺五气以灵,形受五味以成。又从前来者,为实邪;后来者,为虚邪。

Leave a Reply