IMG-0739番号

IMG-0739番号

若无以藏之,不竟行而乎?惟血之质为气所恋,因以血为气之室,而相裹结不散矣。及至有病,初起隐忍,劳役不辍,势至重困,乃始求医,故其邪气之不去者,非正气之不运,实正气之不足也。

无如脉终不能不通,气终不能不至也。此顺化也,亦曰传化。

 荣盛即血盛,荣衰即血衰,相依为命,不可离者也。 右手清长匀滑,主富而好礼;清坚而孤,主贫,主僧道,骨肉无亲。

牛蒡子体滑气香,能润肺又能利肺,与山药、玄参并用,大能止嗽定喘,以成安肺之功,故加之以为佐使也。肾水之胜,凌犯于心。

黄连泻心汤治心气不足吐血者,义与此同。 肺脉短涩而散,故曰其来散。

寒而拘急者,亦以其化燥也。治之之法,宜泻中兼补,倘虚甚者,或不得已,姑从于补,虚复而后宜议泻矣。

Leave a Reply