av拍摄女王小说夏今

av拍摄女王小说夏今

是当归必宜多用,而后可以成功也。 或疑白术阳药,而补脾气之阴,是阳能生阴也,又何以阳又能生阳乎?

生地凉血,则血虽止而不行。倘见胃之虚而徒用补胃之药,则香燥之品,愈烁其肾水之干;见胆之虚而只用补胆之味,则酸涩之剂,愈耗其肾水之竭。

或问复方乃合众方以相成,不必拘拘于绳墨乎?荷叶亦能清散胆火,象震而味苦故也。

邪之轻者,不必用也。 此最当审,未能尽述。

痰结心膈之间,则非牛黄不能透达。谁知人参、五味子之更胜哉?

应肝之部位,则生腋下前后阴之毛。降香味苦色红,故降血中之气,能止吐血。

Leave a Reply